ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ที่ตั้ง 999 หมู่ 6 ตำบลด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โทร. 044-081145
โทรสาร.044-081146

ติดต่อ admin : l.prarisutho@lpktc.ac.th
ผู้รับผิดชอบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ