ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายธวัช แบขุนทด
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร