ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายมนตรี ศรีสถาพร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร