สื่อ e-learning

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครูนริศรา น้อยมณี และ ครูพรปวีณ์ ฝ่าวิบาก ตำแหน่ง พนักงานราชการ
รายวิชา อินเตอร์เน็ต 
ครูพรปวีณ์ ฝ่าวิบาก ตำแหน่ง พนักงานราชการ
สื่อการสอน

แผนกวิชาการบัญชี
ครูขนิษฐา วิเศษชู ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ภาคเรียนที่ 1/2559 รายวิชา 3201-2106 การสอบบัญชี
ภาคเรียนที่ 2/2559 รายวิชา 3201-2109 การบัญชีการเงิน
ภาคเรียนที่ 1/2560 รายวิชา 3201-2003 การบัญชีต้นทุน
ภาคเรียนที่ 2/2560 รายวิชา 3201-2109 การบัญชีการเงิน
ภาคเรียนที่ 1/2561 รายวิชา 3201-2003 การบัญชีต้นทุน 1 (ปรับปรุง)
ภาคเรียนที่ 2/2561 รายวิชา 2201-2101 การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว
ภาคเรียนที่ 1/2562 รายวิชา 2201-2002 การบัญชีห้างหุ้นส่วน
ภาคเรียนที่ 2/2562 รายวิชา 2201-2101 การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว (ปรับปรุง)
ภาคเรียนที่ 1/2563 รายวิชา 20201-2002 การบัญชีห้างหุ้นส่วน (ปรับปรุง)
ภาคเรียนที่ 2/2563 รายวิชา 20201-2105 การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด

รวมไฟล์สื่อการเรียนการสอน
สื่อคณะครูแต่ละแผนก เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑  เมษายน ๒๕๖๔) - personel