ตรวจคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยนางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานศึกษา ในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด19) เพื่อให้เป็นมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังโรค การแพร่กระจายไปยังบุคคลอื่น