เร่งผลิตอุปกรณ์ช่วยทีมแพทย์ ป้องกัน Covid-19

วันที่ 9 เมษายน 2563 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้ทีมงาน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เร่งผลิตอุปกรณ์ช่วยทีมแพทย์ ป้องกัน Covid-19 เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ดังนี้ 1. แคปซูลอุณภูมิลบ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Covid-19 2. เคาร์เตอร์จุดคัดกรองผู้ป่วย 3. ตู้ครอบกันฝุ่นแพร่กระจายเชื้อไวรัส