มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 13 เมษายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยนางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และบุคลากรทางการศึกษามอบอุปกรณ์ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ให้แก่โรงพยาบาลด่านขุนทด โดยมี นายไพทูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทดและแพทย์หญิงต้องตา ชนยุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด รับมอบอุปกรณ์จากทางวิทยาลัยฯ ดังนี้ 1. เค้าท์เตอร์ป้องกันจุดคัดกรองคนไข้ จำนวน 6 อัน 2. กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 5 อัน 3. แคปซูลแรงดันลบ สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน 1 ชุด และ 4. หน้ากาก Face shield จำนวน 200 ชิ้น ณ โรงพยาบาลด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา