ต้อนรับนายมนตรี ศรีสถาพร รองผู้อำนวยการ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู ที่ร่วมเดินทางมาส่ง นายมนตรี ศรีสถาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จังหวัดนครราชสีมา