“กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ โรงพยาบาลด่านขุนทดแห่งใหม่”

ผอ.แสงดาว ศรีจันทร์เวียง นำคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่จิตอาสาวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสทุโธ เข้าร่วม โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ โรงพยาบาลด่านขุนทดแห่งใหม่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563