กิจกรรมหน้าเสาธงแสดงความยินดี

กิจกรรมหน้าเสาธง ผอ.แสงดาว ศรีจันทร์เวียง อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาสัปดาห์ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2563 ในการนี้ได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ ครูคม เจ๊กนอก ครูแผนกช่างยนต์ ในวาระจะเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี และแสดงความยินดีกับครูอาจารย์จำนวน 3 ท่านที่ได้รับข่าวดีของครอบครัวได้กำเนิดบุตรใหม่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563