ตรวจความเรียบร้อยในการจัดการเรียนการสอน แบบระยะห่างระหว่างบุคคล (New Normal) ของแผนกวิชาต่างๆ

ผอ.แสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจความเรียบร้อยในการจัดการเรียนการสอน แบบระยะห่างระหว่างบุคคล (New Normal) ของแผนกวิชาต่างๆ ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563