ตู้ปันสุข (รถปันสุข)

นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจ บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ในการจัดเตรียมตู้ปันสุข (รถปันสุข) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 โดยมี ผอ.แสงดาว ศรีจันทร์เวียง คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563