ต้อนรับนายมนตรี ศรีสถาพร

คณะผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล และนายมนตรี ศรีสถาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา