ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอด่านขุนทด เข้าประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563