ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา

คณะกรรมการประเมินผู้บริหาร นำโดย ท่านผอ.จิตโสมนัส ชัยวงษ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ท่านผอ.ประเวศ ยอดยิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และ ท่านผอ.วรเวทย์ บุญมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง ได้เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563