ร่วม ปลูกป่า ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการฯ นำคณะผู้บริหาร และตัวแทนครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เข้าร่วม ปลูกป่า ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ณ ป่าดงกระสัง-ดงพญากลาง ต.ซับน้ำเย็น ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 3 มิถุนายน 2563