เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563

เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 1/2563 กิจกรรมยามเช้ารับนักศึกษาหน้าวิทยาลัยฯ โดยจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 (New Normal) 1. คัดกรอง วัดไข้ 2. สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ 3. จัดระยะห่างระหว่างบุคคล 4. ลดการแออัดในการจัดกิจกรรมวิทยาลัยฯ ยังคงรักษาประเพณีอันดีงามกับกิจกรรมต้อนรับนักเรียนนักศึกษา ดูแลความปลอดภัยหน้าวิทยาลัยฯ ในการนนี้ ผอ.แสงดาว ศรีจันทร์เวียง มอบหน้ากากอนามัยแก่นักเรียนนักศีกษาที่ไม่ใส่มาในวันแรก วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563