โครงการปฐมนิเทศนักเรียนระบบทวิศึกษา นักเรียนโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ปีการศึกษา 2563

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วย ดร.วิเชียร ทองคลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนระบบทวิศึกษา นักเรียนโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ