“โครงการหลักสูตรพัฒนาเว็บไซต์ในยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาองค์กร”

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ให้การอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่บุคลากรประจำส่วนราชการของอำเภอด่านขุนทด “โครงการหลักสูตรพัฒนาเว็บไซต์ในยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาองค์กร” โดยวิทยากรอบรมจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับแผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา