โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์”

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์” เพื่อสร้างความพร้อมให้ครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา