ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยนางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน คณะครู นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ณ ศาลากลางบ้าน
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา