กิจกรรมกวดขันวินัยจราจร สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ใช้รถจักรยานยนต์

สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จัดกิจกรรมกวดขันวินัยจราจร สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ใช้รถจักรยานยนต์ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร เข้าตรวจสภาพรถ และทำการตักเตือนสำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีการปรับแต่งผิดกฎหมายจราจร ให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563