ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และร่วมส่ง รองฯ ประชารัฐ สาระวิเศษ วาระเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563