รับมอบคอมพิวเตอร์งานอุตสาหกรรม จากบริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ผอ.แสงดาว ศรีจันทร์เวียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ รับมอบคอมพิวเตอร์งานอุตสาหกรรม จากบริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคให้แก่ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน วันที่ 21 กรกฎาคม 2563