ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมหน้าเสาธงเช้านี้ คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คนใหม่ รองฯประชารัฐ สาระวิเศษ วาระรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ และแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู