โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและพิธีไหว้ครู ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและพิธีไหว้ครู ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมพิธี 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาการบัญชี วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรตฺ 6 รอบพระชนมพรรษา