การประกวดชุดรีไซเคิล

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยนางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนนักศึกษาร่วมชม “การประกวดชุดรีไซเคิล” และการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ของนักเรียนแต่ละแผนกวิชา ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ