การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย ทักษะพื้นฐาน ของนักเรียนแต่ละแผนกวิชา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยนางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ร่วมรับชมและประเมินการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย ทักษะพื้นฐาน ของนักเรียนแต่ละแผนกวิชา ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ