มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยนางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ปีการศึกษา 2563 โดยมีการนำดอกไม้ธูปเทียน สักการะรูปเหมืองหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พิธีบรวงสรวงพระวิษณุกรรม (พิธีพราหมณ์) วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ