การประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ รับการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายปรัญชา ตะภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ