โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียน

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยนางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมการปลูกฝังแนวทางการจัดการพฤติกรรมเสี่ยง ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง โดยคุณกิตติพล สนทองหลาง นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ