การสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาจีน (HSK)

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยนางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้กับคณะผู้บริหาร ครู ผู้สนับสนุน การสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาจีน (HSK) และมอบหนังสือรับรอง ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีน (HSK) วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ