โครงการปรับปรุงระบบดักไขมัน และระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 5 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดย นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ ร่วมสืบสาน..ต่อยอด..พัฒนา เพื่อลูกหลานหลวงพ่อคูณฯ ปรับสภาพแวดล้อมด้วยโครงการปรับปรุงระบบดักไขมัน และระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการชะล้างอาหารของร้านค้าโรงอาหารที่ยาวนาน ส่งกลิ่นเน่าเหม็น เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ยุงลาย หนู แมลงสาบ พร้อมพัฒนาแหล่งเสื่อมโทรมให้ถูกสุขอนามัยที่ดี มีภูมิทัศน์สวยงามและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้…ศิษย์ก็อยากรู้ ครูก็อยากสอน โดยแผนกก่อสร้างสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ