รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 8 ทีม ระดับอาชีวศึกษา

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ นำครูที่ปรึกษาการแข่งขันหุ่นยนต์ MCOT-ABU 2020 ประจำปี 2563 เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 8 ทีม ระดับอาชีวศึกษา จากนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมปทุมมาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี