พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยนายประชารัฐ สาระวิเศษ, นายมนตรี ศรีสถาพร, นายธวัช แบขุนทด รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอด่านขุนทด