นักศึกษาวิชาทหาร

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้บังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร นายประชารัฐ สาระวิเศษ รองผู้บังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกับคณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ดำเนินการฝึกอบรม ชี้แจง แนวปฏิบัติ ในการเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาทหาร แก่นักศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร มีความพร้อมในการศึกษาต่อไป และร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษาวิชาทหาร ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ บริเวณวงเวียนรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563