กิจกรรม โครงการสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ร่วมทอดกฐินสามัคคี” วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ วัดสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา