เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยนางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา