ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วก.เนินขาม

คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม เข้าศึกษาดูงานอาคาวิทยบริการและห้องสมุด ห้องเทคโนโลยียานยนต์ ห้องสตูดิโอ และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อให้คณะครู นักเรียนนักศึกษา เกิดความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ในระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ