ร่วมส่งผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ

คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ร่วมส่งผู้อำนวยการแสงดาว ศรีจันทร์เวียง, รองผู้อำนวยการเด่น สติภา และรองผู้อำนวยการธวัช แบบขุนทด เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งสถานศึกษาแห่งใหม่ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณวงเวียนรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ