ออกหน่วยบริการอำเภอเทพารักษ์…ยิ้มเคลื่อนที่

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้ นายอุดม บุญเฮ้า หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน พร้อมด้วยคณะครู ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเทพารักษ์…ยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านเทพประทานพร ตำบลหนองแวง อำเภอเทพรักษ์ จังหวัดนครราชสีมา