คณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนนักศึกษายินดีกับผู้อำนวยการ

ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ และกล่าวให้โอวาสนักเรียนนักศึกษา ในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 25563 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ