ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประชามั่นใจ ระบบไฟมั่นคง

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด่านขุนทด จัดโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประชามั่นใจ ระบบไฟมั่นคง” ออกให้บริการตรวจสอบ และตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ให้กับประชาชนในเขตอำเภอด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563