ออกหน่วยบริการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด นำหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลบ้านเก่าร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดย ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เพื่อบริการพี่ น้อง ประชาชน ตำบลบ้านเก่า และตำบลใกล้เคียงมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ยากจน จำนวน 28 ทุน และมอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 10 ถุง พร้อมทั้งนำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ลงแขกเกี่ยวข้าว ณ วัดบ้านมะเริง ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา