กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ