กิจกรรม Day Camp ลูกเสือวิสามัญ

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้นายประชารัฐ สาระวิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา, นายอนุสรณ์ คินขุนทด หัวหน้างานลูกเสือ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม Day Camp ลูกเสือวิสามัญ เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้รู้จักใช้ชีวิตร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกลางแจ้งและเรียนรู้กระบวนการทางลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ