ออกหน่วยบริการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ วัดสระจรเข้

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้นายมนตรี ศรีสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายประมวล งามละออ, นายอาทิตย์ ขันภักดี ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, นายกัมพล บัวลอย ครูแผนกวิชาช่างยนต์, นายกวิน พุทธรวี ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ณ วัดสระจรเข้ หมู่ที่ 4 ตำบล สระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา