การรับสมัครทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี 2564 กรณีพิเศษ

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการรับสมัครทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี 2564 กรณีพิเศษ ระหว่างอายุ 18-20 ปีบริบรูณ์ และอายุ 22-29 ปีบริบูรณ์ เข้ากองประจำการ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ โดยได้รับเกียรติจาก พ.ท.วิรัช สักกะพลางกูร สัสดีอำเภอด่านขุนทด เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ครั้งนี้