พิธีวางศิลาฤกษ์ ณ วัดบ้านหนองโสน

วันที่ 3 มกราคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ โดยดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายจิรศักดิ์ เทียมขุนทด และนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ ณ วัดบ้านหนองโสน ตำบลหนองกราด อำเภอด่าขุนทด จังหวัดนครราชสีมา