มอบอุปกรณ์กดขวดเจลแอลกอฮอล์ และฉากกั้นจุดคัดกรอง

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำตัวแทนคณะครูอาจารย์ มอบกระเช้า อวยพรปีใหม่ 2564 และมอบอุปกรณ์กดขวดเจลแอลกอฮอล์และฉากกั้นจุดคัดกรอง ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด รับมอบโดย นางสาวสลักจิต กิมตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลด่านขุนทด