ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 15 มกราคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้รับความอนุเคราะห์ จากนายวาเรนทร์ ประภาสุชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริเวณโรงอาหาร หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ห้องน้ำ อาคารวิทยบริการและห้องสมุด อาคารอำนวยการ โดยมีนายอนันต์ พูนสวาย รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด เข้าดูแลการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ